Debiteuren-crediteurenbeheer
Welkom bij
Administratiekantoor van Puijenbroek Management

“Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een instelling met als doelen: het verschaffen van inzicht in de financiën en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid”

Debiteuren- crediteurenbeheer

 

Debiteurbeheer

 

Debiteurbeheer is het controleren en zorg dragen voor het tijdig incasseren van openstaande facturen. Goed debiteurbeheer vereist een goed invoelvermogen en mensen kennis en er tevens voor zorg te dragen dat de klant “klant” blijft. Door te snel over te stappen naar een incassobureau of deurwaarder kan kostbare relaties doen verdwijnen. Faillissementen, surséances van betaling, schuldsaneringen zijn problemen waar ieder bedrijf mee te maken heeft of kan krijgen hierdoor lopen bedrijven veel geld mis. Grotere debiteur beheer bureaus werken vaak uitsluitend middels Email en schriftelijke correspondentie. Via een direct persoonlijke aanpak zoals telefonisch contact of bedrijfsbezoek is daar zelden sprake van.

Slecht betalende klanten en lange betalingstermijnen kunnen een aanzienlijke schadepost voor uw bedrijf vormen. Als vorderingen lang openstaan, dan heeft dit directe gevolgen voor de liquiditeit van uw bedrijf. Als klanten helemaal niet betalen, dan kan uw winstprognose zelfs omslaan in verlies. Er zullen altijd hardnekkige wanbetalers zijn, maar een goed uitgestippeld debiteurenbeleid kan de schade voor uw bedrijf aanzienlijk beperken.

Debiteurenbeheer als vaste taak en organiseer uw debiteurenbeheer zo, dat het een vast onderdeel van de bedrijfsvoering is. Maak er een aparte taak van en breng deze onder bij iemand die:
- goed met klanten overweg kan;
- harde afspraken kan maken;
- bevoegd is om betalingsafspraken te maken.

Crediteurbeheer

 

Crediteurenbeheer staat voor het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen. Telefonisch en schriftelijk contact met de bedrijven én met externe leveranciers over betaling van facturen.

Zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken zodat toegankelijkheid geborgd is

 

Crediteurenbeheer als vaste taak en organiseer uw crediteurenbeheer zo, dat het een vast onderdeel van de bedrijfsvoering is. Maak er een aparte taak van en breng deze onder bij iemand die:
- goed met leveranciers overweg kan;
- harde afspraken kan maken;
- bevoegd is om betalingsafspraken te maken.